Oppslagstavla

Årsmøte 2024

Her finner du årsmøte dokumentene 

MØTEPROGRAM 2024

Trekningsliste basar 2023

Trekningsliste fra Brandbu Sanitetsforening sin basar 2023.Alle vinnerne er kontaktet. Ønsker å takke alle som har støttet vårt arbeid.

Samtidig GOD SOMMER til dere alle! 

Brandbu Sanitetsforening - Jubileumsmarkering 110 år!

 I anledning av at vi feier vårt 110 års jubileum, serverer vi kaffe og kaker til alle som kommer innom biblioteket denne dagen, torsdag 27. april 2023 fra kl. 14:30. Velkommen!

Hageshow med Ander og Erik

Årsmøte 2023

Her finner du årsmøte dokumentene

MØTEPROGRAM 2023.


Trekningsliste basar 2022

Trekningsliste fra Brandbu Sanitetsforening sin basar 2022.Alle vinnerne er kontaktet. Ønsker å takke alle som har støttet vårt arbeid. 

Samtidig GOD SOMMER til dere alle! 

Årsmøte 2022

Her finner du årsmøteprotokoll og årsberetning. 

8. februar-2022

Årsmøtepapirer finner du her.

Tekningsliste basaren 2021

Vaksinering

Brandbu Sanitetsforening ble spurt om noen kunne hjelpe til ved vaksineringen på Trivselshuset i Brua. Vi deltar med hjelp en dag i uka. Har du lyst til å delta kan du ta en telefon til Marit 95219184. En viktig og verdifull innsats i dugnaden for å bekjempe pandemien.

KORONA VIRUS

Hei alle sammen! 

-Hold avstand, minimum 1 meter 

-Vask hendene ofte, bruk antibac hvis du ikke har tilgang til vann

-Hold deg hjemme hvis du er syk eller har luftveissymtomer

Du kan lese mer på NKS sine nettsider

Med vennlig hilsen Marit i Brandbu Sanitetsforening. 

Kløvertur

Kløvertur har vi hver torsdag med oppmøte ved Trivselshuset i Brua kl 10.45. Derfra går/ kjører vi samlet til ulike mål. De som ønsker det tar med seg niste/drikke 

Kløverstafetten 2021

Her er noen bilder fra Kløverstafetten som vi deltok på 14 og 15 april.

Fredrikkestrikk 

Vi fortsetter å strikke babysokker og de som ønsker det treffes på Brandbu Stadion arrengementhuset, Tidspunkt er mandager i ukene 23 og 25 fra kl12-14 . Vi kjøper inn garn, ta med deg egne  strikkepinner i nr 2,5 eller 3.  Alle som ønsker å bidra kan også  få garn ved å kontakte Eva Bakken telefon 95171106.


ORKLA-samarbeid

Samarbeidet mellom Orkla og N.K.S. skal bidra til å gjøre hverdagen bedre for sårbare grupper under koronapandemien. Brandbu Sanitetsforening sammen med de andre sanitetsforeningene i Gran, er en av 18 kommuner i Norge som er blitt tildelt midler fra Orkla, og har delt ut mat/ hygieneartikler til sårbare familier.  I august 2020 pakket vi og leverte de første enhetene og før jul var vi så heldige å bli tildelt nye midler som ble pakket og levert ut av helsestasjon. I april  2021 fikk vi nye midler og vi delte ut 32 enheter første uka i mai, Vi har nå delt ut 150 enheter og det er mange som  setter pris på å få dette lille bidraget. Til sammen så har vi delt ut mat og hygieneartikler for en verdi av kr. 140.000.- Vi vil takke for et godt samarbeid med helsestasjon, NAV, barnevernet, ordfører Randi Eek Thorsen, Kiwi Brandbu og leder på Trivselshuset i Brandbu Øyvind Haslestad.  Du han lese mer om her også i avisen Hadeland (abbo) 

Gaver

Aktiv i lokalmiljøet

Julemarkedet 2020

 Årsmøte i Brandbu Sanitetsforening.

Brandbu Sanitetsforening holdt sitt årsmøte på Trivselshuset i Brua 23.februar 2021. På grunn av koronapandemien ble årsmøtet i år avholdt med brev og e-post.

Årsmøte ble formeldt gjennomført med styret og en representant fra valgkomiteen. En av styrets medlemmer deltok via Teams.

På årsmøte deltok; leder; Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud, Nestleder Anne Lise Berg, Kasserer Anne Marie Solstad (via Teams), Sekretær Solveig Kalstad Brenden, Styremedlem May Brit Mogerhagen, Varamedlemmene Eva Bakken og Inger Berit Overen, medlem i valgkomiteen Torill H. Braaum

Alle stemmeberettigede medlemmer har i forkant av møte fått tilsendt årsmøte papirer, enten via e-post eller vanlig post. Det er 129 stemmeberettigede totalt i vår forening. Leder fikk tilbakemelding fra 22 av våre medlemmer; 20 på SMS, 1 på e-post og 1 pr post. Tilbakemeldingene var både positive og hyggelige. Alle saker GODKJENT.

Ifølge årsmeldingen har foreningen 150 medlemmer, hvorav 17 nye i 2020. Mellom 20 og 30 medlemmer kommer jevnlig på medlemsmøtene våre. Vi har anholdt 6 medlemsmøter med ulike temaer. 2020 er blitt Koronaens år hvor kampen mot pandemien og krav/ råd fra myndighetene har gitt begrensninger for virksomheten. Allikevel må vi si oss fornøyd med at vi har greid å opprettholde flere av våre aktiviteter. Temaer på medlemsmøtene dette året har vært; - Livreddende førstehjelp og hjerte lungeredning med kursleder Elin Johannessen Skovly fra Norsk Folkehjelp. -Status for Frivilligsentralen ved leder Øyvind Haslestad. - Kristin Meli Reitan som presenterte sin bok med tittelen «Sebastian, bestefar og Demensen.» - NKS som forskningsaktør ved Britt Olssøn fra NKS sentralt.

Foreningen har som vanlig gitt støtte til NKS sine merkesaker og fond -Kreftfondet, -Kvinnemedesinsk forskingsfond, -forskning til barn og unge, -fond for revmatisme, -fond for psykiske lidelser, -Osteoporosefondet, - «Min dag i dag», - fond for utenlandssatsing, - S.O.S Barnebyer - Kirkens S.O.S og deres prosjekt «Mennesker i krise» - Fontenehuset på Gjøvik.

Lokalt har vi blant annet støttet; -skolelunsj og «min dag i dag» til Brandbu barneskole - Gavesjekker før jul utdelt til Helstasjon til barnefamilier, - Paraidrett - julegrøt på Moen skole, - Landsbyen Brandbu, - Brandbu skolekorps, - reklameskilt på Brandbu stadion B.I.F. - Dagsentret på Marka, - Frivilligsentralen i Brua, - «Spleis» til Brandbu barneskole, Moen skole og Brandbu skolekorps,

Som tidligere år har vi laget og solgt fastelavnsris i butikkene i Brandbu, arrangert basar som gir mye inntekter, solgt maiblomster. Maiblomster hjelper elevene på Brandbu barneskole oss med å selge hvert år.

Omsorgsberedskapsgruppa har i samarbeid med flere andre foreninger laget mat til smitteverngruppa i Gran kommune, og sydd smittevernfrakker.

Kløvertur er en av våre aktiviteter som vi har hatt stor aktivitet i dette året. Vi har gått tur stort sett hver torsdag med bare noen få unntak. Turene har gått blant annet til nærområde i Brua, Brandberjet, Høykorset og Roten, Granavollen, Sølvsberjet, Skålsetra, Lygna, Røykenvika, Horn og Gamle Kongeveien til Søndre Land, Hennung, Hadeland Folkemuseet og Buhammeren.

Fredrikkestrikk er en annen aktivitet som vi også har greid å opprettholde dette året. Vi strikker babysokker og lager pakker med sokker/håndkle og div info om saniteten, som vi gir til Helsestasjon på Jaren som deler ut disse til alle nyfødte i kommunen.

I samarbeid med de andre sanitetsforeningene i Gran, har vi i 2020 fått tildelt kr 105 000,- fra NKS og Orkla, som vi har delt ut i form av mat, hygieneartikler mm. samt litt ekstra godterier i posene til barnefamilier før jul. Utdelingen har vi gjort i samarbeid med Helsestasjon, NAV Hadeland, psykisk helse og Grans ordfører Randi Eek Thorsen. Kiwi i Brua har vært storartet i forbindelse med godt rabatterte varer, slik at vi fikk mest mulig for pengene, og ikke minst veldig godt servise.

To ganger i måneden hjelper vi til på en av avdelingene på Marka, med vaffelsteiking og tilbud om ut å gå tur. En gang i måneden hjelper vi til å servere Duar'n på Trivselshuset i Brua. Lesevenn på Brandbu barneskole annenhver mandag. Disse aktivitetene ble lagt på «is» når landet ble stengt ned i mars.

Vi har deltatt med «stand» og salg av basar lodd på alle aktivitetene som ble arrangert i Brua sommeren 2020. På julemarkedet i Brua hadde vi Lynlotteri og vi delte også ut røde knapper som er et symbol for «Mot vold mot kvinner».

Flere av medlemmene deltok på Fredrikkeprisen på Gamle Losjen i Oslo, - Fylkesårsmøte ble avviklet digitalt, - Kurs gjennom Frivilligsentralen med «Inspirasjons korpset» i fylket, - Kurs i styrearbeid gjennom Frivilligsentralen, - Årsmøte i Frivilligsentralen på Trivselshuset

Etter valget har styret denne sammensetning i 2021; -leder; Marit Torill Friskop Bjørnerud, - nestleder; Anne Lise Berg, -sekretær; Solveig K. Brenden, -kasserer; Anne Marie Solstad, - styremedlem; May Brit Mogerhagen - varamedlemmer; Eva Bakken og Inger Berit Overen.

Revisorer; Grete Marie Strande og Solveig Dynna.

Valgkomite; Anne Marie Bjerke Egge, Bjørg Hovi og Torill H. Braaum.

I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet.

Vi vil samtidig sende en stor takk til alle; som har støttet arbeidet vårt, all omtanke og positiviteten vi møter, de som har støttet oss i form av pengegaver, alle som har kjøpt basarlodd, maiblomster og fastelavnsris.

Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud.

Vårt årsmøte blir avviklet via post/epost, ny dato er 23/2. Alle stemmeberettigede medlemmer  har fått tilsendt årsmøte papirer via e-post eller vanlig post.  Skulle du ha behov for å hente kopier av årsmøtepapirene, kan du laste ned kopier under her. mvh styret i Brandbu Sanitetsforening.