HVEM VI ER

Historien vårBrandbu Sanitetsforening ble stiftet i 1913 og vi har ca. 140 medlemmer.

Vi har medlemsmøter første tirsdagen i hver mnd. på Trivselshuset i Brua kl. 18.00.På møtene våre har vi som regel et tema. (juli og august har vi ferie)

Årlig bidrar organisasjonen med betydelig beløp til lokale formål (barn/unge og gamle), og sentralt til forskning- og utviklingsprosjekt innen kvinners helse og livsvilkår

Faste aktiviteter

  • Kløvertur; annen hver torsdag besøker vi Marka, steiker vaffel og de som ønsker det får tilbud om å gå en tur ut. Hver annen torsdag møtes vi og går korte/ lengre turer.
  • Lesevenn; hver annen mandag tilbys barn på SFO Brandbu Barneskole og bli lest for.
  • Duar'n; tredje tirsdag i mnd. er vi med på å servere/ hjelpe til på Trivselshuset i Brua på Duar'n.
  • Fredrikkestrikk; annen hver mandag møtes vi på arrengementhuset på Brandbu Stadion, og vi strikker sokker til nyfødte i Gran kommune, de blir levert til helsestasjon på Jaren.

Andre aktiviteter; lage fastelavnsris, hjelpe til på Oktoberfesten i Brandbu, basar, omsorgberedskap og skolefrokost 

Styret består av ;

Marit Torill Friskop Bjørnerud  leder,

Anne Lise Berg nestleder

Anne Marie Solstad kasserer,

Solveig Kalstad Brenden sekretær,

May Brit Mogerhagen styremedlem,

Eva Bakken varamedlem, 

Inger Berit Overen varamedlem.Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 42.000 medlemmer. Siden etableringen i 1896 har organisasjonen jobbet for dem som trenger bistand i samfunnet og rettet den frivillige innsatsen der behovet er størst. Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet gjennom sine 620 lokale sanitetsforeninger.

Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter.

Sanitetskvinnenes motto;

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet


*i 1898 åpnet Sanitetskvinnene sin første skole for utdanning av sykepleiere.

* i 1899 erklærte de krig mot tuberkulosen og åpnet det første tuberkulosesykehuset i 1903.

*i 1914 åpnet Sanitetskvinnene den første kontrollstasjon for mor og barn. I 1970 vant sanitetskvinnene en årelang kamp, nemlig at det ble lovpålagt at helsestasjoner er en kommunal oppgave.

*i 1916 opprettet de forskningsfond for kreft.

*i 1938 ble det første Revmatikersykehuset åpnet.

*i 1940 støttet de det norske samfunn med medisinsk utstyr og førstehjelp.

*i 1968 åpnet sanitetskvinnene det første psykiatriske behandlingshjem for tenåringer.

*i 2010 ble veiledningsenter for pårørende åpnet.