Årshjul 2022Januar

 • Medlemsmøte 4/1 -AVLYST
 • Fredrikkestrikk, 17. og 31. januar 
 • Kløvertur hver torsdag  
 • "Damenes aften" 26. januar - utsatt                                                                                                                                                                                                                                                            

Februar

 • Lage/binde fastelavnsris 1. februar på Trivselshuset fra kl 10.00 
 • Årsmøte 8. februar
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk, 14. og 28. februar 
 • Lesevenn 
 • Salg av fastelavnsris fra 12. februar
 • Fastelavn 27. februar

Mars

 • Medlemsmøte 1. mars
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk, 14. og 28. mars
 • Lesevenn
 • Kvinnehelsedagen 
 • " Vi inviterer"

April                                                                                                                                                     

 • Medlemsmøte 5. april med besøk av seniorrådgiver for Kvinnehelse og forskning i N.K.S. Elisabeth Sward.
 • Kløvertur hver torsdag
 • Lesevenn 
 • Fredrikkestrikk 11. og 25. april
 • Basar, salg av basarlodd
 • Salg av maiblomst- 30.april stand i Brua 11-14.
 • "med besøk av seniorrådgiver for Kvinnehelse og forskning i N.K.S. Elisabeth Sward.
 • "Vi inviterer"

Mai

 • Fylkesårsmøte 
 • Medlemsmøte 3. mai  med besøk av foreldreveileder Else Egge Mathisen i Home-Start Familiekontakten.
 • Plantekveld på Trivselshuset 11.mai kl 19.00. 
 • Kløvertur hver torsdag 
 • Lesevenn 
 • Fredrikkestrikk 9. og 23.
 • Basar, salg av basarlodd
 • "Vi inviterer"

Juni

 • Medlemsmøte 7. juni med basar trekning
 • Kløvertur  hver torsdag
 • Fredrikkestrikk 
 • Lesevenn
 • Sommertur for medlemmene 8.juni (påmelding)
 • Stand og lyn lotteri ved aktivitet i Brandbu

Juli

 • Ferie
 • Kløvertur , se informasjon på Facebook sida våres.
 • Stand og lyn lotteri ved aktivitet i Brandbu

August

 • Ferie
 • Kløvertur , se informasjon på Facebook sida våres.
 • Stand  og lyn lotteri ved aktivitet i Brandbu

September

 • Medlemsmøte 6. september 
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk 12. og 26. september

Oktober

 • Medlemsmøte 4. oktober 
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk 10. og 24. oktober
 • Lesevenn

November

 • Medlemsmøte 1. november
 • Skolelunch på Brandbu barneskole 
 • Kløvertur hver torsdag
 • Lesevenn
 • Fredrikkestrikk 7. og 21. november

Desember

 • Medlemsmøte 6. desember
 • Kløvertur hver torsdag
 • Lesevenn 
 • Fredrikkestrikk 5. og 19. desember