Årshjul 2024Januar

 • Medlemsmøte 9/1 med tema; fremtidsfullmakt v/ Inger Staxrud
 • Fredrikkestrikk
 • Kløvertur hver torsdag 
 • Lesevenn  på Brandbu barneskole 
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker 
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua  
 • Lage fastelavns ris med salg fra 27/1                                                                                                                                                                                                                                                      

Februar

 • Årsmøte 13. februar
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua   
 • Fastelavn 11. februar med salg fra 27. januar.

Mars

 • Medlemsmøte 5. mars  
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker 
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua 

April                                                                                                                                                     

 • Medlemsmøte 2. april 
 • Kløvertur hver torsdag
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Fredrikkestrikk 
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua   
 • Basar, salg av basarlodd
 • Salg av maiblomst

Mai

 • Medlemsmøte 2. mai 
 • Kløvertur hver torsdag 
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Fredrikkestrikk 
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker 
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua 
 • Basar, salg av basarlodd

Juni

 • Medlemsmøte 4. juni 
 • Kløvertur  hver torsdag
 • Fredrikkestrikk 
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua   
 • Sommertur for medlemmene 
 • Stand og lyn lotteri ved aktivitet i Brandbu

Juli

 • Ferie
 • Kløvertur , se informasjon på Facebook sida våres.
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker 
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua 
 • Stand og lyn lotteri ved aktivitet i Brandbu

August

 • Ferie
 • Kløvertur , se informasjon på Facebook sida våres.
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua   
 • Stand  og lyn lotteri ved aktivitet i Brandbu

September

 • Medlemsmøte 3. september 
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk 
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker 
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua 

Oktober

 • Medlemsmøte 1. oktober 
 • Kløvertur hver torsdag
 • Fredrikkestrikk 
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua   

November

 • Medlemsmøte 5. november
 • Skolelunch på Brandbu barneskole 
 • Kløvertur hver torsdag
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Fredrikkestrikk
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua  

Desember

 • Medlemsmøte 3. desember
 • Kløvertur hver torsdag
 • Lesevenn på Brandbu barneskole
 • Fredrikkestrikk 
 • Strikke-kafe på Trivselshuset i partallsuker
 • Språk-kafe på biblioteket i Brua