Årshjul 2020Januar

 • Medlemsmøte 7/1
 • Fredrikkestrikk 
 • Kløvertur på Marka
 • Vi binder fjær til fastelavn 9/1 kl 10.00 hos Anne Marie Solstad
 • Vi binder fjær på fastelavnsris, møtested Trivselshuset i Brua kl. 10.00                                                                                                                                                                                                                                                               

Februar

 • Årsmøte 4/2
 • Utdeling av Fredrikkeprisen i Gamle Logen, Oslo
 • Kløvertur på Marka
 • Fredrikkestrikk, 10 og 24 februar 
 • Lesevenn
 • Fastelavn 23/2

Mars

 • Medlemsmøte 3/3 ,tema er førstehjelp/hjertestarter/hjerte/ lunge redning  v/ Norsk Folkehjelp Hadeland.
 • Kløvertur på Marka
 • Fredrikkestrikk, 9 mars
 • Lesevenn
 • Kvinnehelsedagen 7/3 , Oslo Kongressenter.
 • Medlemsmøte for april 31/3 ( obs! pga påske) ER AVLYST!

April

 • Kløvertur på Marka  ER AVLYST!
 • Lesevenn- avlyst 
 • Fredrikkestrikk 

Mai

 • Fylkesårsmøte 
 • Medlemsmøte 5/5 ER AVLYST!
 • Kløvertur på Marka ER AVLYST
 • Lesevenn- avlyst
 • Fredrikkestrikk, 

Juni

 • Medlemsmøte 2/6 
 • Kløvertur på Marka ER AVLYST
 • Fredrikkestrikk
 • Lesevenn-avlyst
 • Sommertur ER AVLYST

Juli

 • Ferie
 • Kløvertur , se informasjon på Facbook sida våres.

August

 • Ferie

September

 • Medlemsmøte 1/9
 • Kløvertur på Marka-avlyst
 • Fredrikkestrikk
 • Lesevenn-avlyst
 • Oktoberfest ER AVLYST

Oktober

 • Medlemsmøte 6/10 med trekking av basaren våres og besøk av Kristin Reitan med boka si
 • Kløvertur på Marka -avlyst
 • Fredrikkestrikk
 • Lesevenn-avlyst

November

 • Medlemsmøte 3/11
 • Skolelunch på Brandbu barneskole 
 • Kløvertur på Marka - avlyst
 • Lesevenn- avlyst
 • Fredrikkestrikk

Desember

 • Medlemsmøte 1/12- ER AVLYST
 • Kløvertur på Marka -avlyst
 • Lesevenn - avlyst
 • Fredrikkestrikk