VÅRE AKTIVITETER

Fastelavn

I februar plukker, binder, pynter og selger vi fastelavnsris. Det er en viktig inntektskilde for vårt arbeid. For å lese mer

Basarer

En gang i året lager vi istand til basar.
Dette er en stor felles dugnad for alle medlemmene. Det blir lagd mye forskjellige håndarbeider, kjøpt inn gevinster og mange gevinster får vi som gaver. Mange deltar med å selge lodd.
Pengene vi tar inn blir gitt til ulike formål i nærområdet.

Kløvertur 

En Kløvertur er en utendørsaktivitet, og må tilpasses de som vil være med. Eksempler på Kløvertur er en rusletur i nærområdet, natursti eller en trimtur 


Fredrikkestrikk

Vi møtes annen hver uke på formiddagen for å strikke babysokker som vi gir til nyfødte i kommunen

Det blir laget pakker med håndklør, sokker og litt informasjon om NKS, som blir levert på Helsestasjon og de blir levert videre av helsepersonalet .

Lesevenn

Lesevenn er høytlesning for barn hvor hovedmålet er å skape gode møter mellom barn og voksne.

Lesevenn passer for barn i alle aldre med behov for voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. Sanitetsforeninger som er interessert i en aktivitet for barn og unge kan, gjerne i samarbeid med andre, starte denne aktiviteten.

Duarn'n

På Trivelshuset i Brua blir det hver tirsdag formiddag servert formiddagsmat med et tema og sosialt samvær,

Ulike foreninger er med å lage mat og hjelpe til.

Vår forening har ansvar for det 3.tirsdag i mnd. 

Skolefrokost